دانشگاه های مورد تایید وزارت علوم و وزارت بهداشت در ترکیه

دانشگاه های کشور ترکیه جزء معتبرترین دانشگاه های سراسر جهان شناخته می شوند. این دانشگاه ها به دلیل داشتن هزینه پایین، کیفیت عالی آموزشی و امکانات خوب توجه بسیاری از دانشجویان ایرانی را به خود جلب کرده است.
در ادامه مطلب لیستی از دانشگاه های مورد تایید وزارت علوم برای دانشجویان ایرانی که قصد ادامه تحصیل در دانشگاه های ترکیه را دارند و اعتبار مدرک آن از نظر وزارت علوم برای آن ها اهمیت زیادی دارد، را تهیه کردیم:

دانشگاه های ترکیهدانشگاه های ترکیه مورد تایید وزارت علوم

گروه ممتاز ( الف ):

دانشگاه بیلکنت

دانشگاه بغازیچی

گروه خوب ( ب ):

دانشگاه حاجت تپه

دانشگاه استانبول

دانشگاه قاضی

دانشگاه سابانجی

دانشگاه کوچ

دانشگاه فنی استانبول

دانشگاه فنی خاورمیانه

گروه متوسط ( ج ) :

دانشگاه دوکوزایلول

دانشگاه اژه 

دانشگاه کارادنیز

دانشگاه مارمارا

دانشگاه چوکوروا

دانشگاه آنادولو

دانشگاه آتاتورک

دانشگاه آنکارا

دانشگاه فنی ییلدیز

دانشگاه معماری سینان

دانشگاه های ترکیه مورد تایید وزارت بهداشت

کوچ
حاجت تپه
استانبول

آنکارا

مطالب مشابه

نظر خود را بنویسید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.