دانشگاه آتاتورک

دانشگاه آتاتورک(Ataturk university)دانشگاه آتاتورک یکی از زیبا ترین دانشگاه های ترکیه است؛ که در ژوئن سال ۱۹۵۷…

دانشگاه قاضی

دانشگاه قاضی ( Gazi university )مصطفی کمال آتاتورک در سال ۱۹۲۶ معادل سال ۱۳۰۵ اولین موسسه معلم ترکیه را در شهر…

دانشگاه حاجت تپه

دانشگاه حاجت تپه (Hacettepe university )دانشگاه حاجت  تپه یکی از مشهور ترین دانشگاه های دولتی ترکیه است. این…

دانشگاه آنادولو

دانشگاه آنادولو (Anadolu Üniversitesi)دانشگاه آنادولو یکی از نو آورترین و بزرگترین دانشگاه های دولتی ترکیه است.…