دانشگاه کاتب چلبی

دانشگاه کاتب چلبی دانشگاه دولتی کاتب چلبی سال ۲۰۱۰.م معادل سال ۱۳۸۹.ش در ازمیر تاسیس شد. نام این دانشگاه از نام…

دانشگاه سلجوق

دانشگاه سلجوق (Selçuk Üniversitesi) دانشگاه سلجوق در سال ۱۹۷۵.م  معادل سال ۱۳۵۴.ش  در شهر قونیه ترکیه ساخته شد. نام…

دانشگاه استانبول

دانشگاه استانبول (Isatanbul university) استانبول بزرگترین شهر ترکیه می باشد. این شهر به دلیل داشتن موقعیت جغرافیایی…

دانشگاه بغازیچی

دانشگاه بغازیچی(Boğaziçi Üniversitesi) درسال 1863 معادل سال 1332 اولین کالج امریکایی به عنوان موسسه آموزش عالی…

دانشگاه مارمارا

دانشگاه مارمارا(Marmara university)دانشگاه مارمارا یا مرمره یکی دیگر از دانشگاه های دولتی استانبول و دومین…

دانشگاه آتیلیم

دانشگاه آتیلیم(Atilim university)دانشگاه خصوصی آتیلیم با هدف کمک به نیازمندان در سال ۱۹۹۷ معادل سال ۱۳۷۶ در…

دانشگاه بیلکنت

دانشگاه بیلکنت(Bilkent university) پروفسور ایهسن دوغارماچی در سال ۱۹۸۴ معادل سال ۱۳۶۳ اولین و معتبرترین دانشگاه…

دانشگاه آنکارا

دانشگاه آنکارا(Ankara university)آنکارا دومین شهر بزرگ و قدیمی ترکیه می باشد که در شمال غرب این کشور قرار دارد.…

دانشگاه آک دنیز

دانشگاه آک دنیز(Akdeniz university)آنتالیا یکی از شهر های زیبا و توریستی غرب ترکیه است که در منطقه ی مدیترانه ای…

دانشگاه ساکاریا

دانشگاه ساکاریا(Sakarya university)دانشگاه ساکاریا با هدف ارائه بهترین خدمات وامکانات روز دنیا و بکارگیری آن ها…