اگر میخواهید دانشگاه های کشور روسیه را برای ادامه تحصیل در مقاطع مختلف مثل پزشکی، کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکترا انتخاب کنید و نیاز به دریافت مشاوره کامل و صحیح دارید فرم زیر را تکمیل کنید.