معرفی بهترین دانشگاه های پزشکی روسیه

روسیه دارای تعداد زیادی دانشگاه پزشکی میباشد که سطح علمی بالایی دارند. در این مطلب قصد داریم بعضی از دانشگاه های پزشکی روسیه که رتبه ممتاز در کشور دارند را با ذکر شهریه، کیفیت، نحوه پذیرش دانشجویان خارجی، ظرفیت و… معرفی کنیم.

دانشگاه های پزشکی روسیه در شهر سنت پترزبورگ:

1. دانشگاه پزشکی پاولوف

معرفی دانشگاه پاولوف یکی از دانشگاه های پزشکی روسیه

دانشگاه دولتی
مورد تایید ایران میباشد
کیفیت عالی
ورود خیلی سخت
شهریه سالانه پزشکی به زبان روسی: 4500 دلار
ظرفیت سالانه: 50 نفر
شهریه سالانه پزشکی به زبان انگلیسی: 5000 دلار
ظرفیت سالانه:30نفر
شهریه سالانه دندان پزشکی به زبان روسی: 5200 دلار
ظرفیت سالانه:50 نفر
شهریه دوره پادفک: 2500 دلار
ظرفیت سالانه :120 نفر
پذیرش دانشجویان خارجی در دوره پادفک: با شرط معدل
پذیرش دانشجویان خارجی در رشته های پزشکی و دندانپزشکی: با آزمون ورودی
محتوا آزمون ورودی: زیست و شیمی فقط به زبان روسی

2. دانشگاه پدیا :

معرفی دانشگاه پدیا یکی از دانشگاه های پزشکی روسیه

دانشگاه دولتی
مورد تایید ایران نیست
کیفیت عالی
ورود سخت
شهریه سالانه پزشکی به زبان روسی: 220 هزار روبل
ظرفیت سالانه:60 نفر
شهریه سالانه پزشکی به زبان انگلیسی: 315هزار روبل
ظرفیت سالانه: 40 نفر
شهریه سالانه دندانپزشکی به زبان روسی:242 هزار روبل
ظرفیت سالانه: 60 نفر
شهریه دوره پادفک: 170 هزار روبل
ظرفیت سالانه: 150 نفر
پذیرش دانشجویان خارجی در دوره پادفک: با شرط معدل
پذیرش دانشجویان خارجی در رشته پزشکی و دندان پزشکی: با آزمون ورودی
محتوا آزمون: شیمی و زیست به زبان روسی

3. دانشگاه پزشکی مچنیکوف

معرفی دانشگاه مچنیکوف یکی از دانشگاه های پزشکی روسیه

برترین دانشگاه دولتی رشته دندان پزشکی
مورد تایید ایران نیست
کیفیت عالی
ورود خیلی سخت
شهریه سالانه پزشکی به زبان روسی:287 هزار روبل
ظرفیت سالانه: 75 نفر
شهریه سالانه پزشکی به زبان انگلیسی: 290 هزار روبل
ظرفیت سالانه: 75 نفر
شهریه سالانه دندان پزشکی به زبان روسی: 380 هزار روبل
ظرفیت سالانه: 35 نفر
شهریه دوره پادفک: 150 هزار روبل
ظرفیت سالانه: 70 نفر
پذیرش دانشجویان خارجی در دوره پادفک: با شرط معدل
پذیرش دانشجویان خارجی در رشته های پزشکی و دندان پزشکی: با آزمون ورودی
محتوا آزمون ورودی: زیست و شیمی به زبان روسی

4. دانشگاه ملی سنت پترزبورگ

معرفی دانشگاه ملی سنت پترزبورگ یکی از دانشگاه های پزشکی روسیه

دانشگاه دولتی
مورد تایید ایران نیست
کیفیت متوسط
ورود خیلی سخت
شهریه سالانه پزشکی به زبان روسی: 35 هزار روبل
ظرفیت سالانه :5 نفر
شهریه سالانه دندان پزشکی به زبان روسی: 45 هزار روبل
ظرفیت سالانه: 5 نفر
شهریه دوره پادفک: 28 هزار روبل
ظرفیت سالانه :100 نفر
پذیرش دانشجویان خارجی در دوره پادفک: با شرط معدل
پذیرش دانشجویان خارجی در رشته های پزشکی و دندان پزشکی: با آزمون ورودی
محتوا آزمون ورودی: زیست و شیمی به زبان روسی

نکات قابل توجه در مورد دانشگاه ملی سنت پترزبورگ:

سایر رشته ها مانند مهندسی، هنر، حقوق و ..در این دانشگاه تدریس میشود.
برخلاف سه دانشگاه قبل،محوطه بزرگ ندارد به همین دلیل کلاس ها در نقاط مختلف شهر برگزار میشود. همچنین خوابگاه این دانشگاه خارج از شهر میباشد.

بهترین دانشگاه های پزشکی روسیه در شهر مسکو:

5. دانشگاه سچینوا

معرفی دانشگاه سچینوا یکی از دانشگاه های پزشکی روسیه

دانشگاه دولتی
فقط رشته داروسازی مورد تایید وزارت بهداشت ایران میباشد.
کیفیت خوب
ورود بسیار راحت
شهریه سالانه رشته پزشکی به زبان روسی: 698هزار روبل
ظرفیت سالانه: 150نفر
شهریه سالانه رشته پزشکی به زبان انگلیسی:698 هزار روبل
ظرفیت سالانه:150نفر
شهریه سالانه رشته دندانپزشکی به زبان روسی:698 هزار روبل
ظرفیت سالانه:150نفر
شهریه سالانه رشته دندانپزشکی به زبان انگلیسی:698 هزار روبل
ظرفیت سالانه: 150نفر
شهریه سالانه رشته داروسازی به زبان روسی:450 هزار روبل
ظرفیت سالانه:100نفر
شهریه سالانه رشته داروسازی به زبان انگلیسی:450 هراز روبل
ظرفیت سالانه: 100نفر
شهریه دوره پادفک:250 هزار روبل
ظرفیت: 200نفر
پذیرش دانشجویان خارجی در دوره پادفک: با شرط معدل
پذیرش دانشجویان خارجی در رشته های پزشکی و دندان پزشکی: با شرط معدل

چرا فقط داروسازی دانشگاه سچینوا مورد تایید ایران میباشد؟

زیرا در بخش خارجی این دانشگاه قرار دادهای نامناسب بسته شده و به شدت کیفیت تدریس دانشجویان خارجی را کاهش داده است و به دلیل نداشتن متقاضی در رشته داروسازی، این رشته مورد تایید ایران میباشد.

6. دانشگاه پیراگوا

دانشگاه دولتی
مورد تایید ایران نیست
کیفیت عالی
ورود سخت
شهریه سالانه رشته پزشکی به زبان روسی:40 هزار روبل
ظرفیت: 150 نفر
شهریه سالانه رشته پزشکی به زبان انگلیسی:40 هزار روبل
ظرفیت:50 نفر
شهریه سالانه رشته دندانپزشکی به زبان روسی:41 هزار روبل
ظرفیت:150نفر
شهریه سالانه رشته دندانپزشکی به زبان انگلیسی:41 هزار روبل
ظرفیت:50 نفر
شهریه سالانه رشته داروسازی به زبان روسی:31 هزار روبل
ظرفیت:50 نفر
شهریه سالانه رشته داروسازی به زبان انگلیسی:31 هزار روبل
ظرفیت:100 نفر
شهریه دوره پادفک: –
ظرفیت:100 نفر
پذیرش دانشجویان خارجی در دوره پادفک: با شرط معدل
پذیرش دانشجویان خارجی در رشته های پزشکی و دندان پزشکی: با آزمون ورودی
محتوا آزمون: زیست و شیمی به دو زبان انگلیسی و روسی

نکته قابل توجه درمورد این دانشگاه:

دانشگاه پیراگوا، سطح علمی بالاتری نسبت به دانشگاه لومونوسف دارد اما به دلایل سیاسی مورد قبول وزارت بهداشت ایران نمیباشد.

7. دانشگاه سماشکو

معرفی دانشگاه سماشگو یکی از دانشگاه های پزشکی روسیه

دانشگاه دولتی
فقط رشته دندانپزشکی مورد تایید وزارت بهداشت ایران میباشد
کیفیت عالی
ورود راحت
شهریه سالانه رشته پزشکی به زبان روسی: –
ظرفیت:200 نفر
شهریه سالانه رشته دندانپزشکی به زبان روسی:-
ظرفیت:200 نفر
شهریه دوره پادفک:-
ظرفیت: 50 نفر
پذیرش دانشجویان خارجی در دوره پادفک: با شرط معدل
پذیرش دانشجویان خارجی در رشته های پزشکی و دندان پزشکی: با آزمون ورودی
محتوا آزمون:زیست و شیمی به زبان روسی

8. دانشگاه لومونوسف

دانشگاه لومونوسف یکی از دانشگاه های پزشکی روسیه

دانشگاه دولتی
مورد تایید ایران میباشد.
کیفیت خوب
ورود راحت
شهریه سالانه رشته پزشکی به زبان روسی: 52 هزار روبل
ظرفیت:45 نفر
شهریه سالانه رشته داروسازی به زبان روسی:45 هزار روبل
ظرفیت:45نفر
شهریه دوره پادفک:5500 روبل
ظرفیت:60 نفر
پذیرش دانشجویان خارجی در دوره پادفک: با شرط معدل
پذیرش دانشجویان خارجی در رشته های پزشکی و دندان پزشکی: با آزمون ورودی
محتوا آزمون: شیمی و زیست به زبان روسی

نکات قابل توجه دانشگاه لومونوسف:

رتبه بالا این دانشگاه مربوط به رشته های غیر پزشکی مانند ادبیات و مهندسی و حقوق و… میباشد و کیفیت چندان مناسبی برای رشته پزشکی ندارد. همچنین در دانشگاه لومونوسف پزشکی پژوهشی تدریس میشود و دوره کلینیکال ارائه نمیشود.

بهترین دانشگاه های پزشکی روسیه در شهر کازان:

9. دانشگاه پزشکی کازان

معرفی دانشگاه پزشکی کازان

دانشگاه دولتی
مورد تایید ایران نمیباشد
کیفیت خوب
ورودی معمولی
شهریه رشته پزشکی به زبان روسی:187 هزار روبل
ظرفیت:200 نفر
شهریه رشته پزشکی به زبان انگلیسی:187 هزار روبل
ظرفیت:210 نفر
شهریه رشته دندانپزشکی به زبان روسی:187 هزار روبل
ظرفیت:100 نفر
شهریه رشته دندانپزشکی به زبان انگلیسی:187 هزار روبل
ظرفیت:150 نفر
شهریه رشته داروسازی به زبان روسی:141 هزار روبل
ظرفیت:50 نفر
شهریه رشته داروسازی به زبان انگلیسی:141 هزار روبل
ظرفیت:30 نفر
شهریه دوره پادفک:13هزار روبل
ظرفیت:80 نفر
پذیرش دانشجویان خارجی در دوره پادفک : با شرط معدل
پذیرش دانشجویان خارجی در رشته پزشکی و دندانپزشکی : با آزمون ورودی
محتوا آزمون: زیست و شیمی به زبان روسی و انگلیسی

10. دانشگاه فدرال یا دولتی کازان

دانشگاه دولتی کازان ، دانشگاه پزشکی در روسیه است.

دانشگاه دولتی
مورد تایید ایران نمیباشد
کیفیت خوب
شهریه رشته پزشکی به زبان روسی:20 هزار روبل
ظرفیت:50 نفر
شهریه رشته پزشکی به زبان انگلیسی:379 هزار روبل
ظرفیت:120 نفر
شهریه رشته دندانپزشکی به زبان روسی:22 هزار روبل
ظرفیت:50 نفر
شهریه رشته دندانپزشکی به زبان انگلیسی:488 هزار روبل
ظرفیت:120 نفر
شهریه دوره پادفک:2 هزار روبل
ظرفیت: 80 نفر
پذیرش دانشجویان خارجی در دوره پادفک: با معدل
پذیرش دانشجویان خارجی در رشته های پزشکی و دندانپزشکی: با آزمون ورودی
محتوا ازمون: زیست و شیمی به زبان انگلیسی و روسی

تلگرام
مطالب مشابه
نظر خود را بنویسید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.