مرور رده

دانشگاه های ایران

ایران (سرزمین آریایی ها) هجدهمین کشور پرجمعیت جهان براساس سرشماری سال 95 است. این کشور در جنوب غربی قاره آسیا و در منطقه خارمیانه واقع شده است.

ایران
دانشگاه ایران

ایران کشوریست که نصف بیشتر آن را بیابان ها و مناطق نیمه بیابانی تشکیل می دهد. بخشی از ایران (حدود یک سوم) کوهستانیست. مناطق سرسبز و جلگه ای نیز دارد که شامل شمال (حاشیه دریای خزر) و جنوب غربی (جلگه خوزستان) می شود.

در این موضوع ما به معرفی دانشگاه های برتر ایران میپردازیم.

ایران دانشگاه های معتبر فراوانی دارد که در واقع، شاید از دید خود دانشجویان ایرانی اینگونه بنظر نمیرسد. اما رتبه بندی های متعدد این را ثابت کرده است. تاریخچه دانشگاه های ایرانی بسیار طولانی است. اولین دانشگاه ایرانی در دوره ساسانی، در شهر گندی شاپور با نام دانشگاه گندی شاپور، تاسیس شد.

و از آن زمان تاکنون دانشگاه های ایران و همچنین نظام آموزشی دستخوش تغییرات فراوانی شده است و راه تکاملی را طی کرده تا به حالت کنونی خود رسیده است.

لیست دانشگاه های ایران به شرح زیر است:

دانشگاه آزاد

دانشگاه پیام نور

دانشگاه های دولتی

دانشگاه های فنی

دانشگاه علمی کاربردی

دانشگاه های خصوصی

دانشگاه های ایران هم اکنون حدود 2100 رشته تحصیلی را ارائه می دهند.

تعداد کل مراکز علمی دانشگاهی در ایران حدود چهارصد دانشگاه و موسسه آموزشی است.

در معرفی این دانشگاه ها با ما همراه باشید.