وب سایت ویکی دان یک مرجع یادگیری است که با شعار ویکی دان یعنی دانستن هر آنچه که نیاز است بدانید، درسال 1397 (2018) تاسیس شد.

ما در ویکی دان به هیچ موضوع خاصی محدود نیستیم و به توضیح و نشر اطلاعات مفید درباره هر موضوعی که وجود دارد می پردازیم. مطالبی که در ویکی دان منتشر می شود سعی میشود که صدرصد به واقعیت نزدیک و بسیار کامل، ساده و روان باشند.

در کنار اطلاعات و توضیحات مفید، برخی از خدمات مورد نیاز کاربران نیز ارائه می شود.

یکی دیگر از اهداف ویکی دان انتشار احساس خوب است، به همین سبب از توزیع مباحث ترسناک، استرس آور، پرتشویش، ناراحت کننده، اخبار بد، عقده پراکنی و … در ویکی دان، خودداری می شود. و سعی می شود که به مخاطب حس کنجکاوی، یادگیری، انگیزه و ساده بودن جهان اطراف، القا شود.