گردشگری

استرالیا

استرالیا در کوچک ترین قاره دنیا که در نیمکره جنوبی کره زمین واقع شده است، قرار دارد.استرالیا تنها کشوری است

دانشگاه های ترکیه

دانشگاه اژه

معرفیدانشگاه اژهدانشگاه اژه چهارمین دانشگاه تاسیس شده در ترکیه است.این دانشگاه اولین دانشگاه تاسیس شده در ازمیر است که در سال 1955 به همراه دانشکده های کشاورزی و پزشکی، کار خود را آغاز کرد.دانشگاه اژه معمولا در بین دانشگاه

دانشگاه کوچ

دانشگاه کوچ (Koç University)دانشگاه کوچ یکی از دانشگاه های برتر خصوصی استانبول است که در سال 1993.م معادل سال 1372.ش تاسیس شد. این دانشگاه از همان سال های اول تاسیسش جزء دانشگاه های خوب و برجسته استانبول محسوب می شد وبا جذب دانش

دانشگاه فنی خاورمیانه

دانشگاه فنی خاورمیانه (MIDDLE EAST TECHNICAL UNIVERSITY)دانشگاه فنی خاورمیانه (METU) یکی دیگر از دانشگاه های دولتی برتر کشور ترکیه می باشد که در سال ۱۹۵۶.م معادل سال۱۳۳۵.ش تاسیس شد و اولین برنامه آموزشی خود را در زمینه معماری

دانشگاه ییلدیز تکنیک

دانشگاه ییلدیز تکنیک (Yıldız Teknik Üniversitesi)دانشگاه ییلدیز تکنیکدانشگاه ییلدیز تکنیک یکی از دانشگاه های برتر فنی ترکیه است که در استانبول تاسیس شده است. این دانشگاه درسال ۱۹۹۱.م معادل سال ۱۳۷۰.ش فعالیتش را به عنوان مدرسه آموزش

دانشگاه های استرالیا

دانشگاه آدلاید

دانشگاه آدلاید که در انگلیسی به آن university of Adelaide می گویند، سومین دانشگاه قدیمی استرالیا و اولین دانشگاه در جنوب استرالیا می باشد.این دانشگاه دولتی در 6نوامبر سال 1874.م معادل 15 آبان سال 1253.ش در جنوب

دانشگاه کوئینزلند

دانشگاه کوئینزلند، بزرگترین دانشگاه ایالت کوئینزلند استرالیاست. نام این دانشگاه به انگلیسی university of Queensland می باشد، که به آن یو کیو ( UQ) می گویند.این دانشگاه، سال ۱۹۰۹.م معادل سال ۱۲۸۸.ش در شهر بریزبین ساخته شد. هجده